SOI CẦU ĐẦU ĐUÔI VIP MB

Bạn là người đang muốn tìm ĐẦU ĐUÔI VIP để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên gia của chúng tôi tìm giúp các bạn con số đẹp nhất. Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ vào ô bên dưới là bạn sẽ sở hữu ngay con số đẹp nhất trong ngày. Chúc mọi người thành công
Nhận Số ĐẦU ĐUÔI VIP Miền Bắc Chính Xác
Phí Lấy Cầu => ( 500.000 VND )
Các bạn sẽ nhận được số từ 6h00 đến 18h00.
Thẻ Cào : ViettelVinaMobifone Zing Card…

 

NẠP THẺ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY


THỐNG KÊ ĐẦU ĐUÔI VIP

NGÀY ĐẦU ĐUÔI VIP KẾT QUẢ
Đang cập nhật
02-10-2022 6-6 ăn đầu 6
01-10-2022 8-8 trượt
30-09-2022 5-5 ăn đầu 5
29-09-2022 2-2 ăn đầu 2
28-09-2022 3-3 trượt
27-09-2022 6-6 trượt
26-09-2022 5-5 trượt
25-09-2022 0-0 ăn đầu 0
24-09-2022 5-5 ăn đầu 5
23-09-2022 3-3 ăn đầu 3
22-09-2022 7-7 ăn đầu 7 - đuôi 7
21-09-2022 0-0 trượt
20-09-2022 2-2 ăn đầu 2
19-09-2022 8-8 ăn đuôi 8
18-09-2022 2-2 trượt
17-09-2022 4-4 trượt
16-09-2022 1-1 ăn đầu 1
15-09-2022 5-5 ăn đầu 5
14-09-2022 4-4 trượt
13-09-2022 7-7 ăn đầu 7
12-09-2022 2-2 trượt
10-09-2022 7-7 trượt
09-09-2022 9-9 ăn đầu 9
08-09-2022 4-4 ăn đầu 4
07-09-2022 6-6 ăn đầu 6
06-09-2022 1-1 ăn đầu 1
05-09-2022 3-3 trượt
04-09-2022 1-1 ăn đầu 1
03-09-2022 2-2 trượt
02-09-2022 3-3 ăn đầu 3
01-09-2022 8-8 ăn đầu 8
31-07-2022 4-4 trượt
30-07-2022 2-2 trượt
29-07-2022 6-6 ăn đầu 6
28-07-2022 4-4 ăn đầu 4
27-07-2022 2-2 trượt
26-07-2022 5-5 ăn đầu 5
25-07-2022 7-7 ăn đầu 7
24-07-2022 5-5 trượt
23-07-2022 3-3 ăn đầu 3
22-07-2022 5-5 ăn đầu 5
21-07-2022 6-6 ăn đầu 6
19-07-2022 2-2 trượt
18-07-2022 9-9 ăn đầu 9
16-07-2022 0-0 ăn đầu 0
15-07-2022 7-7 ăn đuôi 7
14-07-2022 4-4 trượt
13-07-2022 6-6 ăn đuôi 6
12-07-2022 5-5 trượt
11-07-2022 2-2 ăn đuôi 2
10-07-2022 3-3 trượt
09-07-2022 8-8 ăn đầu 8
08-07-2022 2-2 ăn đầu 2
07-07-2022 2-2 trượt
06-07-2022 3-3 ăn đuôi 3
05-07-2022 4-4 trượt
04-07-2022 2-2 ăn đuôi 2
03-07-2022 8-8 ăn đầu 8
02-07-2022 3-3 ăn đầu 3
01-07-2022 2-2 trượt
31-07-2022 6-6 ăn đầu 6
30-07-2022 5-5 trượt
29-07-2022 3-3 ăn đuôi 3
28-07-2022 9-9 ăn đầu 9
27-07-2022 3-3 trượt
26-07-2022 5-5 ăn đầu 5
25-07-2022 2-2 ăn đuôi 2
24-07-2022 2-2 trượt
23-07-2022 6-6 ăn đầu 6
22-07-2022 3-3 ăn đuôi 3
21-07-2022 4-4 ăn đuôi 4
20-07-2022 7-7 trượt
19-07-2022 3-3 ăn đuôi 3
18-07-2022 1-1 ăn đầu 1
13-07-2022 2-2 trượt
12-07-2022 5-5 ăn đầu 5
11-07-2022 3-3 trượt
10-07-2022 7-7 ăn đầu 7
09-07-2022 5-5 ăn đuôi 5
08-07-2022 2-2 ăn đầu 2
07-07-2022 4-4 trượt
06-07-2022 6-6 ăn đuôi 6
05-07-2022 2-2 trượt/th>

04-07-2022 5-5 trượt/th>

03-07-2022 0-0 ăn đuôi 0
02-07-2022 5-5 ăn đầu 5
01-07-2022 5-5 trượt
30-06-2022 6-6 trượt
29-06-2022 2-2 ăn đuôi 2
28-06-2022 9-9 ăn đuôi 9
27-06-2022 5-5 trượt
26-06-2022 2-2 trượt
25-06-2022 5-5 trượt
24-06-2022 7-7 ăn đầu 7 - đuôi 7
23-06-2022 5-5 trượt
22-06-2022 6-6 ăn đuôi 6
21-06-2022 7-7 ăn đầu 7
20-06-2022 2-2 trượt
19-06-2022 6-6 trượt
18-06-2022 0-0 ăn đuôi 0
17-06-2022 7-7 ăn đầu 7
16-06-2022 4-4 ăn đuôi 4
15-06-2022 5-5 trượt
14-06-2022 6-6 ăn đầu 6
13-06-2022 8-8 trượt
12-06-2022 6-6 trượt
11-06-2022 2-2 ăn đầu 2
10-06-2022 9-9 ăn đầu 9
09-06-2022 5-5 trượt
08-06-2022 7-7 ăn đầu 7 - đuôi 7
07-06-2022 2-2 ăn đầu 2
06-06-2022 4-4 ăn đuôi 4
05-06-2022 6-6 trượt
04-06-2022 2-2 ăn đuôi 2
03-06-2022 4-4 ăn đầu 4
02-06-2022 6-6 ăn đầu 6
01-06-2022 4-4 trượt
31-05-2022 5-5 ăn đuôi 5
30-05-2022 2-2 ăn đuôi 2
29-05-2022 4-4 ăn đuôi 4
28-05-2022 8-8 ăn đuôi 8
27-05-2022 6-6 ăn đầu 6
26-05-2022 3-3 trượt
25-05-2022 0-0 ăn đầu 0
24-05-2022 8-8 ăn đuôi 8
23-05-2022 3-3 ăn đuôi 3
22-05-2022 4-4 ăn đầu 4
21-05-2022 7-7 trượt
20-05-2022 5-5 trượt
19-05-2022 8-8 ăn đuôi 8
18-05-2022 8-8 trượt
17-05-2022 5-5 ăn đầu 5
16-05-2022 2-2 trượt
15-05-2022 9-9 ăn đuôi 9
14-05-2022 7-7 ăn đầu 7
13-05-2022 7-7 trượt
12-05-2022 6-6 ăn đầu 6
11-05-2022 4-4 ăn đuôi 4
10-05-2022 6-6 ăn đuôi 6
09-05-2022 5-5 ăn đầu 5
08-05-2022 3-3 ăn đầu 3
07-05-2022 2-2 trượt
06-05-2022 7-7 trượt
05-05-2022 5-5 ăn đầu 5
04-05-2022 1-1 ăn đầu 1
03-05-2022 4-4 ăn đầu 4
02-05-2022 7-7 ăn đầu 7
01-05-2022 9-9 ăn đầu 9
30-04-2022 6-6 trượt
29-04-2022 3-3 ăn đầu 3
28-04-2022 0-0 ăn đầu 0
27-04-2022 7-7 trượt
26-04-2022 3-3 trượt
25-04-2022 6-6 ăn đầu 6
24-04-2022 4-4 trượt
23-04-2022 6-6 trượt
22-04-2022 2-2 trượt
21-04-2022 7-7 trượt
20-04-2022 3-3 ăn đuôi 3
19-04-2022 4-4 ăn đuôi 4
18-04-2022 6-6 ăn đuôi 6
17-04-2022 3-3 trượt
16-04-2022 2-2 trượt
15-04-2022 4-4 ăn đầu 4
14-04-2022 9-9 trượt
13-04-2022 4-4 ăn đuôi 4
12-04-2022 5-5 ăn đầu 5
11-04-2022 7-7 ăn đuôi 7
10-04-2022 6-6 trượt
09-04-2022 9-9 ăn đầu 9
08-04-2022 9-9 trượt
07-04-2022 4-4 ăn đầu 4
06-04-2022 7-7 trượt
05-04-2022 9-9 ăn đầu 9
04-04-2022 4-4 ăn đầu 4
03-04-2022 9-9 trượt
02-04-2022 6-6 ăn đầu 6
01-04-2022 4-4 trượt
31-03-2022 9-9 ăn đuôi 9
30-03-2022 4-4 ăn đuôi 4
29-03-2022 5-5 trượt
28-03-2022 9-9 trượt
27-03-2022 9-9 trượt
26-03-2022 3-3 trượt
25-03-2022 6-6 ăn đầu 6
23-03-2022 7-7 ăn đầu 7
22-03-2022 5-5 trượt
21-03-2022 2-2 trượt
20-03-2022 4-4 ăn đầu 4
19-03-2022 8-8 ăn đuôi 8
18-03-2022 8-8 trượt
17-03-2022 4-4 ăn đầu 4
16-03-2022 8-8 trượt
15-03-2022 7-7 ăn đuôi 7
14-03-2022 2-2 trượt
13-03-2022 3-3 trượt
12-03-2022 1-1 trượt
11-03-2022 0-0 trượt
10-03-2022 2-2 ăn đầu 2
09-03-2022 6-6 ăn đầu 6
08-03-2022 3-3 ăn đuôi 3
07-03-2022 7-7 ăn đầu 7
06-03-2022 5-5 ăn đầu 5
05-03-2022 1-1 ăn đầu 1
04-03-2022 4-4 trượt
03-03-2022 1-1 ăn đầu 1
02-03-2022 2-2 trượt
01-03-2022 9-9 trượt
28-02-2022 4-4 trượt
27-02-2022 6-6 ăn đầu 6
26-02-2022 3-3 ăn đầu 3
25-02-2022 2-2 trượt
24-02-2022 8-8 ăn đầu 8
23-02-2022 7-7 trượt
22-02-2022 3-3 trượt
21-02-2022 3-3 trượt
20-02-2022 7-7 trượt
19-02-2022 4-4 ăn đuôi 4
18-02-2022 2-2 trượt
17-02-2022 3-3 trượt
16-02-2022 4-4 trượt
15-02-2022 9-9 ăn đầu 9
14-02-2022 3-3 trượt
13-02-2022 5-5 trượt
12-02-2022 7-7 ăn đầu 7
11-02-2022 2-2 trượt
10-02-2022 6-6 ăn đầu 6
09-02-2022 8-8 ăn đuôi 8
08-02-2022 3-3 ăn đầu 3
07-02-2022 5-5 ăn đầu 5
06-02-2022 2-2 trượt
05-02-2022 8-8 ăn đầu 8
04-02-2022 4-4 ăn đầu 4
30-01-2022 6-6 ăn đầu 6 - đuôi 6
29-01-2022 9-9 ăn đầu 9
28-01-2022 4-4 ăn đầu 4
27-01-2022 2-2 trượt
26-01-2022 0-0 ăn đầu 0
25-01-2022 7-7 trượt
24-01-2022 2-2 ăn đuôi 2
23-01-2022 3-3 ăn đuôi 3
22-01-2022 7-7 trượt
21-01-2022 6-6 trượt
20-01-2022 8-8 ăn đầu 8
19-01-2022 0-0 ăn đuôi 0
18-01-2022 8-8 ăn đầu 8
17-01-2022 4-4 ăn đầu 4
16-01-2022 5-5 trượt
15-01-2022 5-5 trượt
14-01-2022 6-6 trượt
13-01-2022 3-3 ăn đầu 3
12-01-2022 5-5 trượt
11-01-2022 2-2 ăn đầu 2
10-01-2022 4-4 ăn đầu 4
09-01-2022 3-3 ăn đuôi 3
08-01-2022 9-9 ăn đuôi 9
07-01-2022 5-5 ăn đầu 5
06-01-2022 3-3 ăn đầu 3
05-01-2022 1-1 ăn đầu 1
04-01-2022 3-3 ăn đầu 3
03-01-2022 6-6 ăn đầu 6
02-01-2022 9-9 ăn đầu 9
01-01-2022 6-6 ăn đuôi 6
31-12-2021 4-4 ăn đầu 4
30-12-2021 5-5 trượt
29-12-2021 7-7 ăn đầu 7 - đuôi 7
28-12-2021 7-7 trượt
27-12-2021 6-6 trượt
26-12-2021 0-0 ăn đầu 0
25-12-2021 4-4 ăn đuôi 4
24-12-2021 2-2 ăn đầu 2
23-12-2021 0-0 ăn đầu 0
22-12-2021 5-5 trượt
21-12-2021 3-3 ăn đuôi 3
20-12-2021 1-1 ăn đuôi 1
19-12-2021 7-7 ăn đầu 7
18-12-2021 0-0 ăn đuôi 0
17-12-2021 7-7 ăn đuôi 7
16-12-2021 3-3 ăn đầu 3
15-12-2021 4-4 trượt
14-12-2021 3-3 trượt
13-12-2021 7-7 trượt
12-12-2021 5-5 ăn đầu 5 - đuôi 5
11-12-2021 2-2 ăn đầu 2
10-12-2021 0-0 ăn đầu 0
09-12-2021 4-4 ăn đầu 4
08-12-2021 5-5 ăn đuôi 5
07-12-2021 6-6 trượt
06-12-2021 4-4 ăn đuôi 4
05-12-2021 6-6 trượt
04-12-2021 4-4 ăn đầu 4
03-12-2021 6-6 trượt
02-12-2021 8-8 ăn đầu 8
01-12-2021 1-1 ăn đầu 1
30-11-2021 3-3 ăn đầu 3
29-11-2021 5-5 trượt
28-11-2021 8-8 ăn đầu 8 - đuôi 8
27-11-2021 4-4 ăn đuôi 4
26-11-2021 3-3 trượt
25-11-2021 7-7 trượt
24-11-2021 5-5 ăn đầu 5
23-11-2021 8-8 ăn đầu 8
22-11-2021 9-9 ăn đầu 9
21-11-2021 7-7 ăn đầu 7
20-11-2021 8-8 TRƯỢT
19-11-2021 1-1 ĂN ĐẦU 1
18-11-2021 6-6 ĂN ĐẦU 6
17-11-2021 4-4 ĂN ĐẦU 4
16-11-2021 5-5 ĂN ĐUÔI 5
15-11-2021 6-6 ĂN ĐUÔI 6
14-11-2021 4-4 ĂN ĐẦU 4
13-11-2021 3-3 ĂN ĐẦU 3
12-11-2021 4-4 TRƯỢT
11-11-2021 2-2 ĂN ĐẦU 2 - ĐUÔI 2
10-11-2021 6-6 TRƯỢT
09-11-2021 5-5 ĂN ĐẦU 5
08-11-2021 2-2 ĂN ĐUÔI 2
07-11-2021 8-8 ĂN ĐẦU 8
06-11-2021 2-2 ĂN ĐẦU 2
05-11-2021 8-8 TRƯỢT
04-11-2021 4-4 ĂN ĐẦU 4
03-11-2021 7-7 ĂN ĐUÔI 7
02-11-2021 1-1 ĂN ĐẦU 1
01-11-2021 8-8 ĂN ĐUÔI 8
31-10-2021 4-4 TRƯỢT
30-10-2021 6-6 TRƯỢT
29-10-2021 3-3 ĂN ĐẦU 3
28-10-2021 8-8 TRƯỢT
27-10-2021 4-4 ĂN ĐÂU 4
26-10-2021 0-0 ĂN ĐÂU 0
25-10-2021 8-8 TRƯỢT
24-10-2021 7-7 ĂN ĐUÔI 7
23-10-2021 5-5 ĂN ĐUÔI 5
22-10-2021 2-2 ĂN ĐẦU 2
21-10-2021 5-5 TRƯỢT
20-10-2021 6-6 TRƯỢT
19-10-2021 7-7 ĂN ĐUÔI 7
18-10-2021 8-8 TRƯỢT
17-10-2021 3-3 TRƯỢT
16-10-2021 4-4 TRƯỢT
15-10-2021 6-6 TRƯỢT
14-10-2021 3-3 TRƯỢT
13-10-2021 6-6 TRƯỢT
12-10-2021 1-1 ĂN ĐẦU 1
11-10-2021 4-4 ĂN ĐẦU 4
10-10-2021 8-8 ĂN ĐẦU 8
09-10-2021 6-6 ĂN ĐUÔI 6
08-10-2021 0-0 ĂN ĐUÔI 0
07-10-2021 8-8 TRƯỢT
06-10-2021 4-4 ĂN ĐẦU 4
05-10-2021 6-6 ĂN ĐẦU 6
04-10-2021 7-7 ĂN ĐUÔI 7
03-10-2021 1-1 ĂN ĐUÔI 1
02-10-2021 5-5 TRƯỢT
01-10-2021 7-7 TRƯỢT
30-09-2021 0-0 TRƯỢT
29-09-2021 7-7 ĂN ĐẦU 7
27-09-2021 3-3 TRƯỢT
26-09-2021 9-9 ĂN ĐẦU 9
25-09-2021 4-4 TRƯỢT
24-09-2021 8-8 ĂN ĐUÔI 8
23-09-2021 3-3 ĂN ĐẦU 3
22-09-2021 7-7 ĂN ĐẦU 7
21-09-2021 8-8 ĂN ĐẦU 8
20-09-2021 2-2 TRƯỢT
19-09-2021 5-5 ĂN ĐẦU 5
18-09-2021 0-0 ĂN ĐẦU 0
17-09-2021 3-3 ĂN ĐẦU 3
16-09-2021 9-9 ĂN ĐẦU 9
15-09-2021 7-7 TRƯỢT
14-09-2021 9-9 ĂN ĐUÔI 9
13-09-2021 7-7 TRƯỢT
12-09-2021 4-4 ĂN ĐẦU 4
11-09-2021 2-2 TRƯỢT
10-09-2021 7-7 TRƯỢT
09-09-2021 4-4 ĂN ĐUÔI 4
08-09-2021 1-1 TRƯỢT
07-09-2021 5-5 ĂN ĐUÔI 5
06-09-2021 8-8 ĂN ĐUÔI 8
05-09-2021 0-0 TRƯỢT
04-09-2021 5-5 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 5
03-09-2021 6-6 ĂN ĐẦU 6
02-09-2021 5-5 TRƯỢT
01-09-2021 2-2 ĂN ĐẦU 2

Cùng chuyên mục

SOI CẦU ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC SOI CẦU ĐỀ 10 SỐ MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm DÀN ĐỀ 10 SỐ để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các

SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC SOI CẦU LÔ 4 SỐ MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm DÀN LÔ 4 SỐ để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các

SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm LÔ XIÊN 3 VIP để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các

SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm LÔ XIÊN 2 VIP để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các

SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC SONG THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm SONG THỦ LÔ để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên

SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC SOI CẦU BẠCH THỦ LÔ MIỀN BẮC

Bạn là người đang muốn tìm BẠCH THỦ LÔ để chơi lô trong ngày hôm nay mà chưa biết nên con gì để chiến thắng, hãy để cho các chuyên